Logo: Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie
Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Oficjalna strona internetowa Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Dobra ergonomia pracy - przyjazny Pracodawca w Gmine Przyrów

Logotyp  Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logotyp Rzeczypospolita Polska
Logotyp Województwo Śląskie
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: 1.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Beneficjent: Gmina Przyrów, ul. Częstochowska 7

Całkowita wartość projektu: 347 059,50 PLN
Wydatki kwalifikowalne:       347 059,50 PLN
Kwota dofinansowania:         295 000,57 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 295 000,57 PLN.

Główny cel projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej pracowników w miejscu pracy, poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach.

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [13 osób].
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [38 osób].
Autor:  gzk.przyrow.pl
02
LIS
2023
72
razy
czytano

8/16

Zgłoszenie stanu wodomierza

Wypełnij formularz kontaktowy

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Zgłoszenie stanu wodomierza
Logo: Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie
Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie